Промена смена у школској 2017/2018. врши се на 4 недеље:

 

датум

разред

смена

01. 09. 2017. - 29. 09. 2017.

III  и  IV

1.смена

I  и  II

2.смена

02.10. 2017. - 27. 10. 2017.

I  и  II

1.смена

III  и  IV

2.смена

30. 10. 2017. - 24. 11. 2017.

III  и  IV

1.смена

I  и  II

2.смена

27. 11. 2017. - 22. 12. 2017.

I  и  II

1.смена

III  и  IV

2.смена

25. 12. 2017. - 26. 01. 2018.

III  и  IV

1.смена

I  и  II

2.смена

29. 01. 2018. - 02. 03. 2018.

I  и  II

1.смена

III  и  IV

2.смена

05.03.2018. - 30.03.2018.

III  и  IV

1.смена

I  и  II

2.смена

10. 04. 2018. – 04.05.2018.

I  и  II

1.смена

III  и  IV

2.смена

07. 05. 2018. - 01. 06. 2018.

III  и  IV

1.смена

I  и  II

2.смена

04. 06. 2018. - 15. 06. 2018.

I  и  II

1.смена

III  и  IV

2.смена

 

 

 

 

 

Распоред  часова - III 1   прва смена

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

распоред звона

скраћени часови

1.

Српски

језик

Математика

Физичко

васпитање

Математика

Српски

језик

745 – 830

745- 815

2.

Математика

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Српски

језик

Математика

835 – 920

820- 850

3.

Природа и друштво

Енглески језик

Ликовна

култура

Природа и друштво

Музичка

Култура

940 – 1025

855-925

4.

Народна традиција

Српски

језик

Српски

језик

Енглески језик

 

ЧОС

1030 – 1115

945-1015

5.

ДТХСКА

Допунска

 настава

Математика

Физичко

васпитање

Грађанско васпитање

 

1120 – 1205

1020-1050

 

6.

 

 

 

Исламска веронаука

 

 

 

 

Индивидуални разговори са родитељима:  четвртак 1030 – 1115

 

 

 

 

 

Распоред  часова  - III 2    прва смена

 

 

ПОНЕДЕЉАK

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

распоред звона

скраћени часови

 

1.

Српски

језик

Математика

 

Физичко

васпитање

Математика

Веронаука

 

745- 830

745- 815

2.

 

Математика

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Српски

језик

Српски

језик

835- 920

820- 850

3.

Природа

Српски

језик

Ликовна

култура

Природа

Математика

940-1025

855-925

4.

 

Енглески језик

Народна традиција

Математика

Енглески језик

Музичка

култура

1030-1115

945-1015

5.

 

ЧОС

Допунска

настава

Српски

језик

Физичко

васпитање

Грађанско

 

1120-1205

1020-1050

 

 

6.

ДТХСКА

 

 

Исламска веронаука

 

 

 

 

Индивидуални разговори са родитељима:  четвртак 1030 – 1115

 

 

 

Распоред  часова - друга смена    III1

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

распоред звона

скраћени

часови

п

р

е

т

час

 

 

 

 

Исламска веронаука

 

1.

Српски

језик

Математика

Српски

језик

енглески језик

Српски

језик

 

1120 -1205

1020 -1050

2.

Математика

енглески језик

Математика

Математика

Математика

 

1210 -1255

1055 -1125

3.

Природа и друштво

Српски

језик

Физичко

васпитање

Српски

језик

Музичка

Култура

1310-1355

1140- 1210

4.

Народна традиција

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Природа и друштво

ЧОС

 

1400-1445

1215 –1245

5.

 

ДТХСКА

Допунска

настава

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

Грађанско васпитање

.......

веронаука

 

1450-1535

1250 – 1320

Индивидуални разговори са родитељима:  уторак 1210 -1255

 

Распоред  часова– друга смена -   III 2 

 

 

ПОНЕДЕЉАK 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

распоред звона 

скраћени часови 

 

 

 

 

 

Исламска веронаука 

 

 

1000 -1115 

945 -1015 

 

 

 

1. 

Српски 

језик 

 

Математика 

Српски 

језик 

 

Математика 

Православна

веронаука  

 

1120-1205 

1020 -1050 

 

2. 

 

Математика 

 

Српски 

језик 

Математика 

Српски 

језик 

Српски 

језик 

 

1210-1255 

1055 -1125 

3. 

Природа 

 

Народна традиција 

 

Физичко 

васпитање 

Енглески језик 

 

Математика 

 

 

1310-1355 

1140- 1210 

4. 

 

Енглески језик 

 

Физичко 

васпитање 

 

Ликовна   култура 

Природа 

 

Музичка 

култура  

 

1400-1445 

1215 –1245 

5. 

ЧОС 

 

Допунска 

настава 

 

Ликовна 

култура 

Физичко 

васпитање  

Грађанско 

васпитање 

 

1450-1535 

1250 – 1320 

 

Дан  отворених врата:  понедељак ( термин енглеског језика)  1400-1445