Распоред  часова - прва смена    IV1

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

скраћени

часови

 

 

 


 

 

 

1.

Српски

језик

Физичко

васпитање

Физичко

васпитање

Математика

Српски

језик

745 – 830

745- 815

2.

Математика

Математика

Српски

језик

ОИДР

 

Физичко

васпитање

835 – 920

820- 850

3.

Ликовна

култура

енглески језик

Математика

Природа и друштво

Математика

940 – 1025

855-925

4.

Ликовна

култура

Српски

језик

веронаука

енглески језик

Музичка

Култура

1030 – 1115

945-1015

 

5.

 

Додатна


 

 

Природа и друштво

  Грађанско васпитање

.......

  Допунска

 настава

 

Српски

језик

 

ЧОС

 

1120-1205

1020-1050

 

6.

ДТХСКА

 

 

 

Исламска

веронаука

 

 

 

 

Индивидуални разговори са родитељима:  четвртак 1030 – 1115

 

 

 

Распоред  часова - друга смена    IV1

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

 

 

1120 – 1205

 

 

скраћени

часови

 

1020-1050

 

п

р

е

т

час

 

 

 

 

 

Исламска

веронаука

 

1.

Српски

језик

енглески језик

Српски

језик

Математика

Српски

језик

 

1120 -1205

 1020-1050           

2.

Математика

Математика

Математика

енглески језик

Математика

 

1210 -1255

1055 -1125

3.

Ликовна

култура

Српски

језик

Физичко

васпитање

Српски

језик

Музичка

Култура

1310-1355

1140- 1210

4.

Ликовна

култура

Природа и друштво

ОИДР

Природа и друштво

     

       ЧОС

 

1400-1445

1215 –1245

5.

 

Додатна

 

 

Физичко

васпитање

Грађанско васпитање

.......

веронаука

 

Допунска

настава

Физичко

васпитање

 

 

 

1450-1535

1250 – 1320

 

6.

ДТХСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални разговори са родитељима:  четвртак 1210 -1255

 

Распоред  часова– друга смена -   I2

 

 

ПОНЕДЕЉАK 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

распоред звона 

скраћени часови 

 

 

 

 

 

Исламска веронаука  

 

 

1000 -1115 

 

945 -1015 

 

 

 

1. 

 

Српски 

језик 

 

Математика 

Православна

веронаука

...................................

Допунска настава

Математика 

Српски језик

 

1120-1205 

 

1020 -1050 

 

2. 

 

Математика 

Српски 

језик 

 

Српски језик

Српски 

језик 

Математика 

 

 

1210-1255 

 

1055 -1125 

3. 

 Ликовна 

култура

Енглески језик  

Математика

Физичко 

васпитањe  

ЧОС

 

1310-1355 

1140- 1210 

4. 

 

Ликовна 

култура 

Природа 

Физичко 

васпитање 

 

Енглески језик 

Од играчке до рачунара

 

1400-1445 

1215 –1245 

5. 

 

Додатна 

 

Музичка 

култура   

Грађанско 

васпитање 

 Природа и друштво

Физичко 

васпитање 

 

 1450-1535 

 

1250 – 1320 


 

Дан  отворених врата:  четвртак( термин енглеског језика)  1400-1445  

 

 


Промена смена у школској 2018/2019. врши се на 4 недеље:

 

 

ДАТУМИ

 

РАЗРЕДИ

 

СМЕНА

 

03. 09. 2018. - 28. 09. 2018

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

 

01.10. 2018. - 26. 10. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

 

29. 10. 2018. - 23. 11. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

 

26. 11. 2018. - 21. 12. 2018.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

 

24. 12. 2018. - 18. 01. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

 

21. 01. 2019. - 1. 03. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

 

04.03.2019. - 29.03.2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

 

01. 04. 2019. – 25.04.2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

 

06. 05. 2019. - 31. 05. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

 

03. 06. 2019. - 14. 06. 2019.

ПРВИ   И ДРУГИ РАЗРЕД

ДРУГА СМЕНА

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРВА СМЕНА