Лектира:

 

Бела Грива,  Рене Гијо

 

Бајке, Гроздана Олујић

 

Бајке, Ханс Кристијан Андерсен

 

Песме, Милован Данојлића

 

Избор из народне књижевности

 

 

 

Од пашњака до научењака (одломак)   М. Пупин

 

Мали принц(одломак)   Антоан де Сент Егзипери

 

Алиса у земљи чуда (одломак) Луис Керол

 

Бескрајна прича (одломак) М. Ендеа

 

Кроз васиону и векове (одломак)  М. Миланковић

 

Пепељуга - народна бајка

 

Трнова Ружица - Браћа Грим

 . Допиши шта недостаје:

 

Текст

Писац

Вук и јагње

 

 

Б. Радичевић

Песма о цвету

 

 

Д. Лукић

Камен

 

 

 

 

2. Објасни значење речи:

 

- горостасан  -_____________________________________________________

 

- стасит   -________________________________________________________

 

-старина   -_________________________________________________________

 

-варош-__________________________________________________________

 

 

 

3. Напиши умањенице  и увећанице од следећих речи:

 

РЕЧ

УМАЊЕНИЦА

УВЕЋАНИЦА

глава

 

 

син

 

 

момак

 

 

зграда

 

 

буба

 

 

кућа

 

 

 

 

 

4. Напиши шта значе ове скраћенице:

 

 

 

ОШ_____________                                 др______________                       m_____________

 

бр.______________                                 гђа_____________                        kg____________

 

 р.______________                                 нпр._____________                       l_____________

 

 

 

5. Ритам је _________________________________________________________________

 

 

 

6. Напиши правилно реченице:

 

 

 

Онанеумеданаправитајколач.________________________________________________

 

 

 

Татаданаснеради.___________________________________________________________

 

 

 

Немогудаизађемјернемамвремена.____________________________________________

 

 

 

Далисуонинерасположени?__________________________________________________

 

 

 

 

 

7.Шта су обичајне народне песме?______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


Именице које означавају нешто мало зовемо УМАЊЕНИЦЕ(деминутиви) .

 

Именице које означавају нешто огромно зовемо УВЕЋАНИЦЕугментативи)

 

ТАЈ             ТА             ТО

 

градић     птичица    звонце

 

зубић     гранчица    теленце

 

дечачић    рибица     мајмунче

 

мајмунчић    луткица    жапче

 

путић      гумица       звонце

 

каменчић    гранчица    паче 

 

 

(птичица, носић, кутијица, облачић,  кравица, кученце, сточић, ручица,кућица, слончић, авиончић)

 

Деминутив (умањеница) је именица која има умањено значење..
У српском језику деминутиви се углавном граде додавањем :
-ић
      -чић       -чица 
-ак
-ица
-енце


Примери:
лист - листак
прст - прстић
кућа - кућица
глава- главица
дете - детенце
свеска - свешчица

 


 

  Речи од милоште:

 

 

 

-АК: цветак, облачак, синак

 

-ИЋ/-ЧИЋ: зубић, каменчић

 

 

-ИЦА: травица, сестрица, шумица

 

-ЦЕ: дрвце, перце, остврце

 

-АНЦЕ/-ЕНЦЕ: псетанце, детенце

 

-АШЦЕ/-ЕШЦЕ: сунашце, јагњенце

 Аугментатив (увећаница) је именица која има увећано значење:
-ина
   

-чина
-етина
-урина
-ерда


Примери:
нос - носина
јунак - јуначина
капа - капетина
кућа - кућетина

 


 

Са погрдним значењем :

 

-ИНА: комадина, волина, коњина, месина, момчина, људина, војничина

 

-ЕТИНА: главетина, ножетина

 

-УРИНА/-УШТИНА: главурина, главуштина

 

-ЧИНА: будалчина, официрчина, зубарчина 

 

 

 

 

 


1.  Којој врсти придева припадају подвучене речи?
– Присуствовала сам професоровим предавањима. ____________

– Маја је обукла беле панталоне. _________________


2. Прецртај неправилно написане присвојне придеве:
Новосадски- новосадски
Миланов- миланов
Гучевски- гучевски
Дрински- дрински


3. Од датих именица направи придеве и разврстај их у групе:
Србија – _________ Финска – _________Грчка – _________
Марко – _________ Весна – _________школа – _________


Род и број придева

Придеви се слажу са именицом уз коју стоје и због тога имају облике за мушки, женски и средњи род. Као и именице, имају облике за једнину и множину.

 

Да бисмо одредили род и број придева, морамо одредити у ком је роду и броју именица коју придев ближе одређује.

 

 

 

једнина

множина

мушки род

 

мачор

 

 

женски род

 

 

 

 

средњи род

 

 

 

 

 

 

 


1. Од следећих именица изведи придеве:

 

врх јаблана - _________________ врх

 

лист кестена - _________________лист

 

песма птица - __________________песма

 

ваздух у шуми - _________________ваздух

 

метла од брезе - _________________ метла

 

дани јесени - __________________дани

 

вода са извора - _________________вода

 

алат зидара - ___________________алат

 

 

 

2. Поред сваког описног придева, напиши придев супротног значења.

 

стар - ____________                леп - ______________

 

прав - ____________                сув - ______________

 

спор - ____________                весео - ____________

 

хладан - __________                тврд - _____________

 

 

 

3. Од датих именица направи присвојне придеве.

 

Иван -    ____________________

 

Београд - ___________________

 

Милан - ____________________

 

Весна - _____________________

 

Урош - _____________________

 

Шабац - ____________________

 

Рашка - ____________________

 

 

 

4. Допуни реченице одговарајућим придевима.

 

Шетала је _______________ кејом и посматрала

 

                     ( Сава )

 

      _______________ веслаче.

 

   ( Шабац )

 

На журци је упознала _________________ сестру и

 

                                         ( Лазар )

 

_____________________ брата.

 

      ( Милош )

 

Прочитала је _______________ песме док је путовала

 

                          ( Ерић )

 

_________________ долином.

 

     ( Морава )

 

                              

 

 

 

1.Допуни следеће реченице придевима који су постали (изведени) од властитих именица.  Прочитао сам одабране ______________ приповетке и __________ збирку народних песама.

       ( Андрић)                                     (Вук)

   

2. Седели смо на    _________   обали и посматрали _______   рибаре.

                                 (Дунав)                                           (Земун)

3.Од следећих властитих именица изведи присвојне придеве, водећи рачуна о правилима писања великог слова.

Огњен  - __________

Београд - __________

Суботица - __________

Марија - _________

Урош - _________

Ниш - ________

Ужице - _______

Европа - _________

 

4. Од следећих заједничких именица изведи присвојне придеве:

храст - _________

одељење - _________

зима - __________

град - __________

 

 

5. Из датог текста издвој присвојне придеве :

 

 Првенство у одбојци

У београдској хали спортова одржано је првенство Европе у одбојци за јуниоре. Драган је на утакмицу кренуо са Милановим родитељима, јер су његови родитељи били заузети. Златну медаљу освојили су шпански одбојкаши, сребрну грчки, а бронзану руски играчи.    

 


 

Пас је Анин        

Ранац је Милошев.

 

Телефон је Марков.

 

Придеви на –ов, -ев, -ин су присвојни придеви, а када су добијени од властитих именица пишу се великим словом.

 

ВЛАСТИТА ИМЕНИЦА

ПРИДЕВИ

Србија

српски

Београд

београдски

Шабац

шабачки

Лозница

лознички

Ваљево

Ваљевски

Шпанија

шпански

   
   

 

 

 

Ови присвојни придеви такође су добијени од властитих именица-али се увек пишу малим словом, зато што се завршавају на:

 

- СКИ

 

- ШКИ

 

- ЧКИ

 


Придеви  су  речи које стоје уз именицу и ближе је одређују по особини или припадању.

 

ОПИСНИ придеви означавају КАКВО је нешто.

 

ПРИСВОЈНИ придеви означавају ЧИЈЕ је нешто.

 

На травнатом  терену  несташни дечаци су играли фудбал. Шарена лопта је високо полетела  и разбила прозор. Уплашени дечаци су одлучили да исправе грешку. Уз помоћ  вештог чика Јанка  узели су  алат  и заједно  наместили стакло.

 

 


Светски дан књиге - 23.март

Ових дана читали смо  књиге за децу, енциклопедије и часописе.

 

У свеску написати:

 

1. наслов занимљивог текста

 

2. назив књиге, новина или часописа у којем је текст објављен

 

3. садржај текста

 

            4. оцену вредности текста, односно мишљење ученика о тексту

 

 

 

 

 

Хајде да  читамо и:

 

Чудесно путовање“, Златко Васић

 

„Са децом око света“, Татјана Родић

 

„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић

 

„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић

 

 


1.      Замисли да си новинар. Смисли и напиши вест о некој активности у  школи

 

( посета, акција  сакупљања старих књига, прикупљању новца за лечење оболелог друга, такмичење рецитатора) спортска такмичења, најава важних догађаја...

 

 

 

наслов вести;

 

опис догађаја,

 

време и место;

 

учесници у догађају,

 

начин на који се акција спроводи;

 

име аутора вести.

 

 

 

 

Додатни задатак:

 

1.      Покушај да будеш ТВ спикер и смисли како да ту вест саопштиш на Дечјој телевизији. Имај на уму да  да је Дечји дневник информативна емисија за децу, да су водитељи и репортери деца, а вести су из дечјег света.

 

 

 

 


Писање гласа ј

био, радио, носио, камион, милион, садио,  виолина, библиотека, гимназија, Марија, пијаца, сијалица, телевизија,  хигијена, дијета,  фијукати, мајица, сејин, музеји, који, моји, твоји, бруји, чији,  судијин,  кутијица

 

 

 

 


Песме Душана Радовића

Душан Радовић рођен је 1922. године у Нишу.  Био је  уредник програма за децу Радио – Београда, уредник листа „Полетарац“   …

Написао је много песама које је сакупио у збирке „Поштована децо“ (1954), „Смешне речи“ (1961), „На слово, на слово“ (1963 – 1965), затим, збирке песама и прича „Причам ти причу“, као и радио-игре „Капетан Џон Пиплфокс“, „Тужибаба“, „Како су постале ружне речи“, „Приче за Гордану“ и друге.

Ево шта он каже како је настала песма „Страшан Лав: „Сећам се добро читаве 1949. године. Понављао сам у себи: Био једном један лав…….какав лав? — само та два стиха не знајући шта ћу са њима. То ми је мирисало и слутило на нешто друго. Кад ми се, најзад, откачила читава песма,учинило ми се да сам оздравио, да се са мном и у мени није нешто важно догодило, да сам решио проблем“.

Ово говори да се и велики песници намуче док  напишу песму.

Душану Радовићу је писање била велика  и стална потреба. Зато је писао стално и написао много. Поред песама за децу писао је и афоризме – кратке, поучне приче о животу – које је свако јутро говорио преко таласа Радио – Београда.

Неке његове песме  можете читати овде:

http://www.dobrota.edu.me/djeca/radovic.htm#vrh

ове  песме  говори аутор: http://youtu.be/wYb0ZdT_Byc

http://youtu.be/3RA2_uMOwPE

можете их и певати:

http://youtu.be/KbInttICPSM

http://youtu.be/0Tjw3GVg_5Y

http://www.youtube.com/watch?v=wYb0ZdT_Byc

Све што расте

http://youtu.be/f2bG1LgUbdE

Ако желите још нешто сазнати о Душку Радовићу погледајте  документ који је приредила  Народна библиотека ―Стеван Сремац из  Ниша:

dusko_radovic


 

Писање великог  слова

Лична имена и презимена:   Јован Николић,Душан Филиповић,  Николина Јанковић...

(Божић Бата, Деда Мраз, Снешко Белић...)
Надимци: Аца, Мишко,   Пера, Јован Јовановић Змај, Данко, Уки...

Називи држава, градова, села, народи, становници држава или градова:  Република Србија, Срби,  Немци, Ваљево, Ваљевци, Београд, Београђани, Новосађани, Шпанија, Енглеска, Стара Пазова, Сједињене Америчке Државе, Руска Федерација...
 
Географски појмови: Гучево, Црно језеро, Сува река, Црно море, Средоземно море, Балканско полуострво, Велика Морава, Јужна Морава, Дрина,,, Мачвански округ...Обедска бара,Ада Циганлија,

 Нови Сад, Бања Лука, Аутономна Покрајина Војводина,  Босна и Херцеговина...

Називи небеских тела: Земља, Сунце, Месец, Велики медвед, Марс, Јупитер...

Називи улица: Босанска улица, Улица  липа,
Улица српских владара. Булевар револуције, Зелени булевар,  Обилићев венац, Улица Ђуре Јакшића, Улица владике Данила, Улица српских владара,  Косовска улица, Улица српских владара ...
Тргови; Студентски трг,  Трг Николе Пашића,
Трг краља Александра, Трг ослобођења,..

Празници:  Ускрс, Божић, Нова година, Први мај,  Свети Сава ,
Бадње вече, Ђурђевдан,  Велики петак,  Огњена Марија,  Дан победе,   Дан планете Земље. ...

Имена животиња: Џеки,  Гаров, Јаблан, Белка, Цврле...

Наслови књига, часописа, новина:   ,,Мали принц'', ,,Бајке'',  „На Дрини ћуприја“,  ,,Витез'', Школарка'',,,

Великим словом започињемо сваку нову  реченицу.


Улица српских владара

Улица Бранка Ћопића

Улица Немањина

Трг слободе

Првомајска улица

Његошева улица

Улица липа

Таковска улица

Улица Бранка Радичевића

Улица војводе Мишића

Улица царице Милице

Шекспирова улица

Трг младенаца

Булевар ослобођења

           Трг Краља Петра Првог

          Студентски трг

         Београдска улица

        Улица Петра Петровића Његоша

        Булевар Николе Тесле

        Трг ослобиђења

        Улица платана


кликни на линк изнад и утврди знања о именицама.

Милан          чита                       књигу.

 

                КО?       ШТА РАДИ?

 

 

 

Главни делови (чланови) реченице су СУБЈЕКАТ и ПРЕДИКАТ.

 

Предикат је реч која означава радњу, а субјекат реч која означана ко ту радњу врши.

 

Субјекат и предикат могу бити на различитим местима у реченици:

 

Сима гледа кроз прозор.

 

На растанку их је мајка загрлила.

 

На прозору је стајала птичица.

 

 

Субјекат и предикат могу бити састављени од више речи:

 

Миша  и Иван  се играју.

 

Мама меси и пече колаче.

 

 

 

1.      Субјекат у реченици подвуци  једном цртом, а предикат двема:

 

 

 

Голуб лети.

 

Ана црта.

 

Сања се смеје.

 

Звони телефон.

 

Марко пише писмо баки.

 

Маја и Иван пливају  у језеру.

 

Ђорђе је јуче добио петицу.

 

Мама је срећна због мог успеха.

 

Ена  трчи брже од свих девојчица.

 

Аца  лепо пише и црта.

 

Неколико дана киша  непрестано пада.

 

Тата води синове на тренинг.

 

Оља  слави девети  рођендан.

 

Саша  гледа омиљени цртани филм.

 

На почетку су сви они добили по слаткиш.

 

На грани  је стајао врабац.

 

Вредни домар је  ставио кућице за птице.

 

Радознали дечак шета и посматра патке на Дрини.

 

Маја и Рада редовно пишу домаће задатке и читају часопис.

 

 

 

2.      Напиши три реченице у којима ће субјекат и предикат бити на различитим местима:

 

3.      Напиши реченицу у којој се субјекат састоји од две речи:

 

4.       Напиши реченицу у којој се предикат састоји од две речи