Група сличних послова јесте ДЕЛАТНОСТ.

 

 Људи који се баве сточарством  гаје домаће животиње и брину о њима.

 

*Послови који су везани за обраду земље зову се једним именом РАТАРСТВО.

 

*Узгајање воћа је ВОЋАРСТВО.

 

*Узгајање поврћа  - ПОВРТАРСТВО.

 

*Узгајање винове лозе – ВИНОГРАДАРСТВО.

 

Сви ови послови су слични и једним именом се зову ПОЉОПРИВРЕДА.

 

 

 

У фабрикама се праве разни прехрамбени производи, одећа, обућа, машине...Ти послови спадају у ИНДУСТРИЈУ.

 

Пошто се и пољопривредном, индустријском и занатском делатношћу, нешто производи, то су ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ.

 

У НЕПРОИЗВОДЕНЕ (УСЛУЖНЕ) ДЕЛАТНОСТИ спадају послови којима се врше разне услуге: превоз, продаја, угоститељство...

 

 

 

Информација је нека нова вест.

 

Некада су се информације преносиле споро (коњаници, голубови писмоноше, кочије...).

 

Развој технике условио је брз пренос информација (фиксни телефон, мобилни телефон, факс, сателитска антена, интернет, телевизија).

 

Ознака ПТТ је скраћеница за све службе поште у нашој земљи: пошта, телеграф, телефон.


 

 

 

 

СТАНОВНИШТВО НАШЕГ КРАЈА

 

 

 

Становништво   чине  људи који живе у једном крају* који насељавају неку територију.

 

 

 

У Републици Србији живе: Срби, Црногорци, Мађари, Хрвати, Македонци, Бугари, Роми, Власи, Јавреји, Турци и др.

 

 

 

Сви становници су равноправни: имају право да раде, поседују имовину, да се лече, живе у здравој животној средини.

 

Становници имају право на различитост: да користе матерњи језик, да се образују на матерњем језику, поштују своје обичаје и веру.

 

 

 

 

 Како откривамо прошлост


Наука која проучава прошлост назива се историја.

Да бисмо сазнали шта се дешавало у прошлости, морамо имати  остатке – трагове прошлости. Остатке, трагове прошлости називамо историјски извори.
Разликујемо материјалне, писане и усмене историјске изворе.
Материјалне изворе чини све оно што је човек направио у прошлости
. Писани извори су све оно што је човек написао. Усмени извори су се преносили усменим путем.

 

1.      Материјални   историјски  извори:  оруђе, оружје, накит, гранчарија, остаци грађевина-куће, храмови, споменици, мостови, уметничка дела-скулптуре, слике...

 

Чувају  се  у  музејима  или  на  месту  где  су  пронађени

 

 

 

 

2.         Писани  историјски  извори:   све врсте писаних докумената, записи, натписи, повеље, писма, књижевна дела, закони, уговори, писма, записници,  признанице, дневници,  аутобиографије...

 

Писани трагови из различитих епоха налазе се на тврдом и

 

меком материјалу: камену, папирусу, глиненим и повоштеним

 

таблицама, пергаменту, кожи, свили и папиру.

 

Писани извори чувају се у библиотекама и архивима.

 

 

—

 

—

3. Усмени историјски извори :  приче, песме, легенде, басне, бајке  које  се чувају  и  преносе  из  генерације  на  генерацију, митови, легенде...

 

 

Савремено доба и развој технологије омогућили су појаву  звучних, визуелних и компјутерских записа.

 Ове врсте извора су се појавиле тек у последњим деценијама.  Ови извори ће тек у будућности добити све више значаја. У њих спадају : филмови, фонограми, магнетофонске траке, фотографије, плоче, касете... Они се чувају у архивима . Данас постоји огромна и драгоцена филмска грађа која историчару помаже да стекне тачнија и обухватнија обавештења о ономе што се збивало.

 


СЕВЕР

ЈУГ

 

ДЕСНО ЈЕ ИСТОК, А ЛЕВО ЗАПАД

 

КАРТОГРАФСКИ ЗНАЦИ

КАРТОГРАФСКЕ БОЈЕ 

Датум се може записати на три начина:

 

6.11.2017.

 

6. новембар 2017.

 

6.XI 2017.

 


 

Временска лента – линија на којој представљамо више различитих догађаја у времену.

 


Мој крај

ПОДРИЊЕ

Подриње се налази у западној Србији. Мали Зворник се налази на десној обали реке Дрине,  на око 170 километара од Београда. На Дрини је изграђена хидроелектрана у којој се производи електрична енергија.  Зворничко језеро је вештачко језеро.

 

 На  брду Орловине  откривени су остаци два града из VI и  IX века .

Нама најближе планине су Гучево, Борања и Јагодња.


 Рељеф је изглед површине земље неког краја, који чине све равнине, узвишења и удубљења.

ОБЛИЦИ   РЕЉЕФА

 1.   РАВНИЦА      ( низија, висораван, котлина, долина)

 2.   УЗВИШЕЊА (   брежуљак, брег, брдо, планина) 

 3.   УДУБЉЕЊА ( речна корита, клисура, кањон)

Буквар дечјих права – Љубивоје Ршумовић

За мене нема зиме
зато не дижем галаму
имам право на име
и право на тату и маму.

 

 

 То мора да буде закон
ту нема другог бога
зовем се тако и тако
дете тога и тога.   

 

Хвалим се имам чиме
свет је за мене сково
имам право на име
и право на средње слово

Дете треба да посматраш,
ал му немој на пут стати.
Што га пре човеком сматраш
пре ће човек и постати!
(Буквар дечјих права)


Избор стихова из књиге Буквар дечјих права Љубивоја Ршумовића