Сваки тон који чујемо може да се запише посебним музичким знацима који се зову ноте.

 

Делови ноте су : нотне главе,  нотни врат  и  барјачић на нотном врату .

 

Облик ноте одређује нотну вредност, трајање ноте. Најдужа по трајању је цела нота - 4 откуцаја, затим половина- 2 откуцаја, четвртина - 1 откуцај, осмина – ½ откуцаја.

 

 

 

Линијски систем се састоји од 5 линија и 4 празнине. Линије линијског

 

система се броје одоздо – навише.

 

На почетку линијског система налази се виолински кључ.

 

 

Одмах иза  виолинског кључа, означава се врста такта. То су два броја написана један испод другог.

 

Горњи број  означава колико  је у такту: целих нота, половина, четвртина или осмина.

 

Доњи број одређује која је јединица бројања ( најчешће  четвртина), а у такту може бити две четвртине, три четвртине, четири четвртине:  ¼, 2/4 , ¾, 4/4.

 


Сазнај више:


Стеван Христић: Охридска легенда