Општинско такмичење из математике одржаће се у суботу,  02.03.2019. године

у 11 сати у Радаљу.

 


 

 

 ПРОГРАМ  ТАКМИЧЕЊА

 

 

 

 

(1) ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

Градиво из програма редовне и додатне наставе у претходним разредима, логички и логичко-комбинаторни задаци и још:

 

III разред: Поређење, сабирање и одузимање бројева до хиљаду и одговарајуће једначине. Мерење и мере за дужину. Римске цифре. Круг и кружна линија. Угао. Нормалне и паралелне праве.

 

IV разред: Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични квадрати. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројевних скупова.

 

 

 

 

 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

Градиво предвиђено за школско такмичење и још:

 

III разред: Множење једноцифреним бројем до хиљаду. Мерење и мере за време. Једначине са множењем и дељењем. Пребројавање скупова бројева. Проблемски задаци. Дешифровање рачунских операција.

 

 

 

IV разред: Множење природних бројева. Проблеми пресипања, превожења, размештања, мерења. Обим квадрата, правоугаоника и одговарајућих сложених фигура. Једначине.