Download
2007. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 133.5 KB
Download
2008. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 129.9 KB
Download
2009_-zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 185.1 KB
Download
2010. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 197.6 KB
Download
2011. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 251.5 KB
Download
2012. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 141.3 KB
Download
2013. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 152.0 KB
Download
2007_resenja.pdf
Adobe Acrobat Document 139.1 KB
Download
2008_resenje.pdf
Adobe Acrobat Document 122.8 KB
Download
2009. resenja.pdf
Adobe Acrobat Document 170.8 KB
Download
2010. resenja.pdf
Adobe Acrobat Document 160.7 KB
Download
2011_resenja.pdf
Adobe Acrobat Document 202.2 KB
Download
2012.resenje.pdf
Adobe Acrobat Document 138.3 KB
Download
2013.resenje.pdf
Adobe Acrobat Document 146.4 KB

Download
2016. zadaci.pdf
Adobe Acrobat Document 205.8 KB
Download
2016. resenja.pdf
Adobe Acrobat Document 275.3 KB


Израчунај збир првих 100 природних бројева.

Гаус је бројеве здруживао у парове: први с последњим, други с претпоследњим и тако редом. Добио је 50 таквих парова:

 

(1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + … + (49 + 52) + (50 + 51),

 

а како је збир бројева у сваком пару једнак 101, коначан резултат једнак је

50 ∙ 101=5 050

 

 


Карл Фридрих Гаус (1777-1855) био је немачки математичар и научник.

 

Био је чудо од детета, о чему сведоче бројне анегдоте које се тичу његове запрепашћујуће преране зрелости која се могла приметити још у време док је имао две године. И сам је умео да се нашали да је прво научио рачун, па тек онда да говори. До својих првих математичких открића дошао је као тинејџер. Први је решио проблем конструисања правилног 17-тоугла са само лењиром и шестаром. 

 

Написао је Аритметичка истраживања, своје најзначајније дело, као двадесетједногодишњак 1798. године(објављена 1801. године). То је камен темељац за заснивање теорије бројева као посебне математичке дисциплине, а дао јој је облик који и данас има.