2 a – 20 m² = …….. a …….. m²

 

                 3 m² - 2 dm² = ……… m²………. dm²

 

                 92 cm² + 800 cm² = ………….m²

 


    1.                                      3 m² = ……….. dm²

 

                                          2 m² = ………… cm²

 

                                          4 dm² = ………. mm²

 

                                          23 cm² = ……… mm²

 

                                          34 m² = ………. dm²

 

                                          57 dm² = ………… mm²

 

                                          66 m² = …………… mm²

 

                                          1 000 mm² = ………... cm²

 

                                        880 000 cm² = …………. m²

 

                                       2 000 000 mm² = ……….. m²

 

                              

 

                                       200 000 cm² = ……….. m²

 

                                       3 km² = ………….. m²

 

                                       13 a = ………….. m²                                      67 000 dm² = …………. m²

 

                                        400 ha = ………. a

 

                                        50 km² = ………… ha

 

                                      35 000 m² = ………. a

 

                                       7 800 000 m² = ……….. ha

 

                                       220 000 a = ……….. ha

 

                                       330 000 000 m² = …………… km²   

 

 

 


2.  Површина пода једне сале у фабрици је 82 m2 , а површина земљишта око фабрике је  3 450 m2. За колико је површина земљишта већа од површине сале?

3. На шаховској табли површина једног поља је 12 m2. Колика је површина целе шаховске табле?

     Јединице за мерење површине веће од квадратног метра

  1 а – ар (квадрат чија страница 10 m)

 

      1 ha – хектар (квадрат чија је страница 100 m)

 

      1 km² - квадратни километар (квадрат чија је страница 1000 m)

 

 

 

      1 а = 100 m²

 

      1 ha = 10 000 m²

 

      1 km² = 1 000 000 m²

 

 

 

      1 km² = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m²       

 

 

             

                               2 a = ………….

 

                                3 ha = ………… m²

 

                                6 km² = ………... m²

 

                                4 ha = …………. a

 

                                5 km² = ……… ha

                                600 m² = ……… a

                               1200 a = …………. ha

 

                               200 ha = ………… km²

 

                               30 000 a = ………. km²

 

                               80 000 m² = ……….. ha

 

                              3 000 000 m² = ………. km²                          2 a = ………. m²                                        28 000 cm² = ………….. dm²

 

                    3 m² = ……… dm²                                        120 000 m² = ………… ha

 

                    4 cm² = ……… mm²                                      1 600 000 a = ………. km²

 

 

                 3 a 2 m² = ………… m²

 

                     6 m² 6 cm² = ……….  cm²

 

                     1 500 a 10 000 m² = ………. ha

 

 

                                                                             

 


                    2 m² = ………. dm²

 

                    3 dm² = ……… mm²

 

                    6 m² = ……….. cm²

 

                    500 dm² = ……….m²

 

                    20 000 cm² =……….. dm²

                    8 000 000 mm² = …….. m² 


                                      Јединице за мерење површине

     1 m² - квадратни метар (квадрат чија је страница 1 m)                                                               

      1 dm² - квадратни дециметар (квадрат чија је страница 1 dm)                                                           

     1 cm² - квадратни центиметар (квадрат чија је страница 1 cm)                                                                    

    1 mm² - квадратни милиметар (квадрат чија је страница 1 m      

 

                                     

                         1 m² = 100 dm ²

 

                         1 dm² = 100 cm²

 

                         1 cm² = 100 mm²

 

                     1 m² = 100 dm² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

 

                          


Површ ког квадрата је састављена од највећег броја квадратића

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Од колико квадратића су сатављене  површи правоугаоника на слици?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Дате бројеве поређај по величини, од најмањег до највећег:

 

а) 290, 909, 99, 109, 901; ____________________________________

 

б) 601, 576, 765, 567, 706. ____________________________________--

 

 

2. Настави писање низа бројева:

 

а) 494, 496, 498, ___, ___, ___, 506;

 

б) 394, 494, 594, ___, ___, ___, 994;

 

 

3. У броју 246:

 

2 је цифра __________,

 

4 је цифра __________,

 

6 је цифра ___________ .

 

 

4. Напиши цифрама бројеве:

 

седамдесет пет хиљада триста тридесет __________________

 

сто педесет две хиљаде сто педесет два __________________

 

четири стотине пет хиљада двеста двадесет један ________________

 

осам стотина осам хиљада осамдесет осам ________________

 

 

5. Напиши бројеве речима:

 

1 101 ____________________________________________________

 

100 101 ____________________________________________________

 

55 025 ____________________________________________________

 

202 002 ____________________________________________________

 

 

6. Дате бројеве напиши у облику збира производа:

 

358 = 3 · ____ + 5 · ____ + 8 · ____

 

6 045 = 6 · ____ + __ · ____ + __· ____ + __· ____

 

5 780 = _________________________________________________________

 

67 462 = _________________________________________________________

 

981 354 = _________________________________________________________

 

 

7. Који најмањи и највећи број можемо написати од датих цифара, користећи сваку цифру

 

само једанпут:

 

1, 2 , 3 и 4 4 321 и 1 234

 

8, 5, 0, 7 и 9 _________ и _________

 

5, 0, 9, 2, 6 и 1 _________ и _________

 

 

8. Дате бројеве поређај од најмањег до највећег:

 

а) 45 278, 42 578, 24 875, 87 528, 72 425, 57 428, 57 824;

 

______, ______, ______, ______, ______, ______, ______;

 

б) 343 257, 343 275, 233 457, 323 754, 533 274, 523 347, 373 254;

 

_______, _______, _______, _______, _______, _______, _______.

 

 

9. Напиши највећи и најмањи четвороцифрени број чије су све цифре

 

једнаке: ___________ и ___________.

 

 

10. Напиши највећи и најмањи петоцифрени број чије су све цифре

 

различите: ___________ и ___________

 

 

11. Напиши све бројеве који се налазе између бројева 32 996 и 33 003:

 

32 96, _______, _______, _______, _______, _______, _______, 33 003.

 

 

12. Допуни реченице:

 

а) Милијарда има ___________ милиона.

 

б) Билион има __________ милијарди.

 

в) Билион има __________ милиона.

 

 

13. Дате бројеве прочитај и запиши речима:

 

 23 467 900 ____________________________________________________;

 

 9 567 207 865 ____________________________________________________;

 

 25 354 606 720 ____________________________________________________.

 

 

 

 

14. Дате бројеве запиши у таблицу месних вредности:

 

 двадесет седам милиона три стотине педесет хиљада сто двадесет пет;

 

 пет милиона хиљаду један;

 

 две милијарде сто пет милиона двадесет хиљада две стотине;

 

 тридесет пет милиона тридесет пет;

 

 три милијарде три милиона три хиљаде тридесет три.

  сто милијарди две стотине милиона пет стотина пет