1. Изрази у одговарајућим јединицама мере:

1dm 9cm=__cm              24dm=__m__dm            3cm 2mm=__mm           4m 3dm=__dm

1000m=__km                          1kg=__g                                    1t=__kg

45dl+5dl=__l                26dl=__l__dl                    51dl=__l__dl                  35 cl=__dl__cl

2. Поређај по величини од највеће до најмање:

300g, 3 kg, 140 g, 2kg, 1000g, 2t.

3. У   □ упиши знак  < , >   или  =  тако да запис буде тачан:

12dm 3cm 5mm  □ 3m                           ½ l □ 5 dl

1/2kg □ 750g                                    100дана   □ 2 месеца 3 седмице

4.  Мира је купила 2 литре млека. За прављење шлага утрошила је 4 децилитра млека. Колико јој је млека остало?

5. Тијана је висока 98 центиметара, Сања је нижа 2 дециметра од Тијане, а

Милена 8 центиметара виша од Тијане. Колико је висока Тијана, колико Сања, а колико Милена?

Тијана:

Сања:

Милена:

6.  Путник је започео путовање у   10h 20min. Путовао је  2h 45 min, а затим од станице до куће 35 min. Када је стигао кући?

7. Милица је купила   1 kg   банана, 650 g  јагода и један ананас. Колика је маса ананаса ако је укупна маса купљене робе   2kg  200g  ?

8. Буре запремине  1 hl напуњено је водом. Из њега је ,за заливање баште узимано 7 дана по 13 l   воде. Колико је воде остало у бурету?

9. Тата возећи аутомобил на 100 километара потроши 6 литара бензина. Ако путујете на море колико  ћете литара бензина потрошити у оба правца ако је  до Будве 450 километара?Цифре 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, користе се за писање бројева и називају се арапске цифре-  преузели  смо их од Арапа. Поред арпских цифара употребљавају се и римске цифре.

Римским цифрама се означавају разреди, месеци у години, векови, поглавља у књигама, бројеви на часовнику…

 

I –  1

V –  5

X – 10

L –  50

C –  100

D – 500

M –  1000

 

Римским цифрама I, V, X  пишу се сви бројeви од 1 до 39.

Највише три исте цифре могу да се нађу једна поред друге:

I    X    C    M  могу се поновити најише три пута               

неправилно:     XXIIII  = 24    

правилно:        XXIV   = 24  

 

 

V  L  D   никада се не понављају

неправилно: VV  = 10

правилно:     X  = 10

                                  

Записивање јединица, десетица и стотина римским цифрама

Јединице:  I-1   II-2   III-3   IV-4   V-5   VI-6   VII-7   VIII-8   IX-9

Десетице:  X-10    XX-20   XXX-30   XL-40   L-50   LX -60  LXX-70   LXXX-80   XC-90

Стотине:  С-100     CC-200       CCC-300       CD-400      D-500        DC -600     DCC-700     DCCC-800   CM-900

CCCLXVI = 366                               DCCXLVIII = 748                                 MMXVII = 2017.


ЧетвртинаПоловина 

 

 сабирање: знак + (плус), сабирци, збир;

 

одузимање: знак – (минус), умањеник, умањилац, разлика;

 

множење: знак ∙ (пута), чиниоци, производ;

 

дељење: знак : (подељено), дељеник, делилац, количник.

 


Бројеви до 100

 

1. десетица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. десетица

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3. десетица

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4. десетица

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5. десетица

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6. десетица

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

7. десетица

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

8. десетица

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

9. десетица

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

 10. десетица

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100