Јединице за мерење површине

     1 m² - квадратни метар (квадрат чија је страница 1 m)                                                               

      1 dm² - квадратни дециметар (квадрат чија је страница 1 dm)                                                           

     1 cm² - квадратни центиметар (квадрат чија је страница 1 cm)                                                                    

    1 mm² - квадратни милиметар (квадрат чија је страница 1 m      

 

                                     

                         1 m² = 100 dm ²

 

                         1 dm² = 100 cm²

 

                         1 cm² = 100 mm²

 

                     1 m² = 100 dm² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

 

                          


1. Дате бројеве поређај по величини, од најмањег до највећег:

 

а) 290, 909, 99, 109, 901; ____________________________________

 

б) 601, 576, 765, 567, 706. ____________________________________--

 

 

2. Настави писање низа бројева:

 

а) 494, 496, 498, ___, ___, ___, 506;

 

б) 394, 494, 594, ___, ___, ___, 994;

 

 

3. У броју 246:

 

2 је цифра __________,

 

4 је цифра __________,

 

6 је цифра ___________ .

 

 

4. Напиши цифрама бројеве:

 

седамдесет пет хиљада триста тридесет __________________

 

сто педесет две хиљаде сто педесет два __________________

 

четири стотине пет хиљада двеста двадесет један ________________

 

осам стотина осам хиљада осамдесет осам ________________

 

 

5. Напиши бројеве речима:

 

1 101 ____________________________________________________

 

100 101 ____________________________________________________

 

55 025 ____________________________________________________

 

202 002 ____________________________________________________

 

 

6. Дате бројеве напиши у облику збира производа:

 

358 = 3 · ____ + 5 · ____ + 8 · ____

 

6 045 = 6 · ____ + __ · ____ + __· ____ + __· ____

 

5 780 = _________________________________________________________

 

67 462 = _________________________________________________________

 

981 354 = _________________________________________________________

 

 

7. Који најмањи и највећи број можемо написати од датих цифара, користећи сваку цифру

 

само једанпут:

 

1, 2 , 3 и 4 4 321 и 1 234

 

8, 5, 0, 7 и 9 _________ и _________

 

5, 0, 9, 2, 6 и 1 _________ и _________

 

 

8. Дате бројеве поређај од најмањег до највећег:

 

а) 45 278, 42 578, 24 875, 87 528, 72 425, 57 428, 57 824;

 

______, ______, ______, ______, ______, ______, ______;

 

б) 343 257, 343 275, 233 457, 323 754, 533 274, 523 347, 373 254;

 

_______, _______, _______, _______, _______, _______, _______.

 

 

9. Напиши највећи и најмањи четвороцифрени број чије су све цифре

 

једнаке: ___________ и ___________.

 

 

10. Напиши највећи и најмањи петоцифрени број чије су све цифре

 

различите: ___________ и ___________

 

 

11. Напиши све бројеве који се налазе између бројева 32 996 и 33 003:

 

32 96, _______, _______, _______, _______, _______, _______, 33 003.

 

 

12. Допуни реченице:

 

а) Милијарда има ___________ милиона.

 

б) Билион има __________ милијарди.

 

в) Билион има __________ милиона.

 

 

13. Дате бројеве прочитај и запиши речима:

 

 23 467 900 ____________________________________________________;

 

 9 567 207 865 ____________________________________________________;

 

 25 354 606 720 ____________________________________________________.

 

 

 

 

14. Дате бројеве запиши у таблицу месних вредности:

 

 двадесет седам милиона три стотине педесет хиљада сто двадесет пет;

 

 пет милиона хиљаду један;

 

 две милијарде сто пет милиона двадесет хиљада две стотине;

 

 тридесет пет милиона тридесет пет;

 

 три милијарде три милиона три хиљаде тридесет три.

  сто милијарди две стотине милиона пет стотина пет


1.      Који број има тридесет десетица?

 

2.      Напиши најмањи број четврте стотине и највећи број десете стотине.

 

3.      Погоди о којем је броју реч, ако знаш да има 6 стотина, на месту десетица је највећи једноцифрени број, а збир цифара је 20.

 

4.      Броју 856 замени цифре десетица и јединица, а затим упореди та два броја.

 

5.      Највећи троцифрени број запиши римским цифрама.

 

 

 

1. Прочитај бројеве:                                         

 

 

4 304 256____________________________________________

 

  32 000 000__________________________________________

 

52 563 409___________________________________________

 

  42 000 000 000______________________________________

 

     45 000 000_______________________________________

 

  453 808 976________________________________________

 

  307 854 403 250____________________________________

 

  600 856 305 020____________________________________

 

 

 

2. Запиши речима следеће бројеве:

 

17 000  27          _____________________________________

 

62 240 024         _____________________________________

 

6 823 450 005    _____________________________________

 

7 000 000 070    ___________________________________

 

123 000 476 543 ______________________________________________________

 

 

 

 

 

3. Запиши цифрама следеће бројеве:

 

а)  тридесет шест милијарди двадесет седам милиона

 

           _______________________________________

 

б)  педесет осам милијарди шесто двадесет осам милиона

 

    

 

 

 

в)  тридесет шест милијарди  шеснаест милиона две хиљаде два

 

 

 


1. Упореди следеће бројеве:

 

 

 

  15 621 318       17 917 524

 

    3 724 527       3 724 218

 

 

 

1 380 614 000        1 380 615 000

 

1 380 614 000        1 380 614 001

 

 

 

2. Поређај бројеве од највећег до најмањег:

 

809 200, 651 372, 1 032 000, 313 289 516, 212 457 392 804.

 

 

 

3. Напиши све бројеве који се налазе између бројева:

 

31 546 386 277 и 31 546 384 287

 

 

 

4. Уместо звездица напиши цифре тако да неједнакости буду тачне:

 

519 646 329 ˂ 5*9 646 329

 

1 299 687 547 ˃ * 299 687 547

 

181 200 509 284 ˂ 181 200 *09 284

 

776 500 286 305 ˃ 776 5*0 286 305

 

 

 

 

 

5. Запиши највећи осмоцифрени број помоћу цифара 0, 1 и 2.

 

 

 


1. Запиши речима следеће бројеве:

 

 

 

а) 107 654 302 600

 

 

 

б) 700 006 504 032

 

 

 

в) 2 930 405 201

 

 

 

г) 4 237 589 329

 

 

 

 

 

2. Запиши цифрама следеће бројеве:

 

 

 

а) 67 милијарди 57 милиона 34 хиљаде 60

 

 

 

б) 702 милијарди 304 милиона 206 хиљаде 458

 

 

 

в) 34 милијарди 728 милиона 505 хиљаде 748

 

 

 

г) 100 милијарди 100 милиона 118 хиљаде 980

 

 

 

 

 

3. Формирај класе и запиши речима добијени број:

 

 

 

а) 11348976458

 

 

 

б) 23796414320

 

 

 

в) 476238501032

 

 

 

г) 9327555401

 

 

 

 

 

4. Одреди месну вредност цифре 1 у броју 108 491 112 515.

 

 

 

 

 

5. Запиши број који на месту јединица милијарди, десетица хиљада и стотина милиона има цифру 6, на месту десетица милиона, стотина и јединица има цифру 3, на месту јединица милиона, стотина хиљада и десетица има цифру 9, а на месту јединица хиљада има нулу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Бројеве из таблице прочитај, па их запиши речима:

 

 

милијарде

милиони

хиљаде

јединице

 

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

а)

 

 

7

2

3

4

0

5

0

6

0

2

б)

 

3

8

9

4

5

4

5

3

8

9

6

в)

1

1

7

6

0

4

3

2

6

0

0

0

 

 

 

2. У табелу упиши бројеве:

 

 

 

а) 12 милијарди 652 милиона 434 хиљаде 300

 

б) 8 милијарди 13 милиона 264 хиљаде 300

 

в) 500 милијарди 146 милиона 852 хиљаде 667

 

 

 

 

 

 

милијарде

милиони

хиљаде

јединице

 

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                              1 000 000 чита се 1 милион или само милион 1М

 

2 000 000              2 милиона 

 

3 000 000              3 милиона 

 

12 000 000            12 милиона  1ДМ 2М

 

25 000 000            25 милиона  2ДМ 5М

 

78 000 000            78 милиона  7ДМ 8М

 

100 000 000          100 милиона  1СМ

 

200 000 000          200 милиона  2СМ

 

300 000 000          300 милиона 3СМ 

........................

 

1 000 000 000 или хиљаду милиона или 10 СМ  или милијарда Мд

 


1. Упореди следеће бројеве:

 

6 000___ 60 000                    14 351 ___ 13 998

 

 

 

4 324 ___  5 860                     52 120 ___ 7 380

 

 

 

18 000 ___ 76 000                     121 121  ___ 212 121

 

 

2. Поређај по величини, од најмањег до највећег броја:

 

 

 

42    20, 61 000, 61 300, 100 000, 98 000, 54 321

3. Напиши цифрама бројеве који имају :             

2ДХ 3С 4Ј ..................     

 

 

1СХ 3С 5Д .....................                                       24ДХ.....................                                                                                                                                             6СХ 3ЈХ2С 1Д 1Ј .............................                         

8С 5Д 12Ј......................

 

 


1. Напиши цифрама следеће бројеве:

 шест стотина двадесет пет хиљада  ____________        
 две стотине педесет шест хиљада  ____________       
  осамсто двадест три хиљаде четрдесет __________    
триста тринаест хињада шездесет __________   
 петсто пет хиљада девет стотина деветнаест  __________

2.  Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 2.

3. Број  12 798  има  __ хиљада  ___  стотина  ___  десетица и   ___  јединица

4.  Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 6, а који садрже једнак број стотина и јединица.

5.Напиши  све четвороцифрене бројеве  чији је збир цифра 7, а  чија је цифра  стотина мања од 2, а цифра десетица већа од 3.

6. Поређај следеће бројеве редом од највећег до најмањег:
221 402, 2 140, 214 000, 203  014, 301 403, 20 014, 2 314

7. Колико хиљада има један милион?

8. Запиши следеће бројеве са размацима између класа:
123879654             __________________________
72387965401        __________________________
4238706541          __________________________
18957439              __________________________
89439229            __________________________

 

 

КЛАСА ХИЉАДА

КЛАСА ЈЕДИНИЦА

стотине

десетице

јединице

стотине

десетице

јединице

С

Д

Ј

С

Д

Ј

9

3

4

5

3

4

 


100 000 + 10 = 100 010 – сто хиљада десет

 

100 000 + 100 = 100 100 – сто хиљада сто

 

900 000 + 99 = 900 099 – деветсто хиљада деведесет девет

 

856 455 + 1 = 856 456 – осамсто педесет шест хиљада четиристо педесет шест

 

856 455 + 10 = 856 465 – осамсто педесет шест хиљада четиристо шездесет пет

 

856 455 + 100 = 856 555 – осамсто педесет шест хиљада петсто педесет пет

 

 

 


1.      Напиши бројеве цифрама:

 

 

 

а)     три стотине три хиљаде две стотине два   

 

              

 

        ________________________________________________________

 

 

 

б)    две стотине две хиљаде двадесет девет

 

 

 

                       ________________________________________________________

 

 

 

в)    две стотине двадесет  хиљада  

 

 

 

       ________________________________________________________

 

 

 

г)     две стотине две хиљаде десет

 

 

 

       ________________________________________________________

 

 

 

 

 

       

 

2.      Напиши бројеве речима:

 

 

 

77 777        ____________________________________________________

 

 

 

              707 077        ____________________________________________________

 

 

 

              700 070        ____________________________________________________

 

 

 


Број 582 009 – петсто осамдесет две хиљаде девет има:

 

-     на месту стотина хиљада цифру 5,

 

-     на месту десетица хиљада цифру 8,

 

-     на месту хиљада цифру 2,

 

-     на месту стотина и десетица цифру 0,

 

-     на месту јединица цифру 9.

 

Број 582 009 можеш написати у облику збира одговарајућих производа:

 

582 009 = 5 · 100 000 + 8 · 10 000 + 2 · 1 000 + 0 · 100 + 0 · 10 + 9 · 1.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

СТОТИНЕ

ХИЉАДА

СХ

 

ДЕСЕТИЦЕ

ХИЉАДА

ДХ

 

ЈЕДИНИЦЕ

ХИЉАДА

ЈХ

 

СТОТИНЕ

С

 

ДЕСЕТИЦЕ

Д

 

ЈЕДИНИЦЕ

Ј

2

1

0

5

6

7

8

1

0

0

5

8

4

5

9

 

7

0

3

2

1

0

0

0

4

1

2

9

9

2

7

 

         

 

 

 

              Вредност цифре у вишецифреном броју зависи од места на коме се

 

 

 

                        та цифра  налази и назива се месна  вреднист цифре.

 

 

 

СХ

ДХ

Х

С

Д

Ј

3

2

8

9

5

0

 

 

 

3 стотине хиљада, 2 десетице хиљада, 8 хиљада, 9 стотина, 5 десетица и 0 јединица

 

328 950 = 3 · 100 000 + 2 · 10 000 + 8 · 1 000 + 9 · 100 + 5 · 10 + 0 · 1

 

  1. Одреди месну вредност сваке цифре у датом броју.

 

195 234

 

  1. Одреди месну вредност цифре 4 у датим бројевима.

 

436 484         274 143      724 498

 

  1. Запиши бројеве који одговарају скраћеном запису.

 

4 СХ 5ДХ 0Х 2С 2Д 2Ј       8ДХ 1Х 4С 5Д 1Ј

 

  1. Дате бројеве запиши у табелу класа.

 

32 845, 308 474, 25 070, 648 179

 

КЛАСА ХИЉАДА

КЛАСА ЈЕДИНИЦА

стотине

десетице

јединице

стотине

десетице

јединице

С

Д

Ј

С

Д

Ј

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Запиши највећи и најмањи  шестоцифрени број који се могу записати различитим цифрама.

 

 

 

 

 

 

 


1.      Напиши цифрама бројеве:

 

 

 

седам хиљада триста тридесет    __________________

 

 

 

 педесет две хиљаде сто педесет два    __________________

 

 

 

четири стотине пет хиљада двеста двадесет један  ________________

 

 

 

осам стотина осам хиљада осамдесет осам   ________________

 

 

 

 

 

       

 

2.      Напиши бројеве речима:

 

 

 

    21 101     ____________________________________________________

 

 

 

100 101     ____________________________________________________

 

 

 

  505 025     ____________________________________________________

 

 

 

202 002     ____________________________________________________

 

 

 

280 292     ____________________________________________________