1.      Реши једначине и провери тачност решења:

 

 

 

      X 7 =  126            X 5 =  160            X 4 =  560  

 

 

 

 

 

2.      Који број увећан 9 пута даје 738? Постави једначину, одреди њено решење, а затим провери тачност решења.

 

     

 

 

 

3.        Попуни таблицу

 

чинилац

      3

 

       9

  

чинилац

 

        8

 

        6

производ

     114

      248

     828

     468

 

 

 

4.      Петоструки непознати број износи 820. Одреди непознати број.

 

 

 

 

 

5.        Производ два броја је 378. Ако је један чинилац највећи једноцифрен број, колики је други чинилац? Постави једначину, реши је и провери тачност  решења.

 

 

 

    

 


     1.   Реши једначине:

 

           а)   2 ∙ x = 548

 

           б)   y ∙ 4 = 952

 

     2.   Састави и реши једначину у којој је први чинилац 3, а производ 729.

 

     3.   Ако најмањи паран број помножиш непознатим бројем, добићеш број 994. Одреди

 

           непознати број.

 

     4.   Реши једначину:  b ∙ 5 + 180 = 930

 


1.      Израчунај:

 

 

 

а) 16+5∙42=

 

б) 941-3∙302+165=

 

в) 484:4-360:3+154=

 

г) 1 000-723:3+5∙104=

 

 

 

2.      Производ бројева 6 и 127 умањи за збир бројева 226 и 143.

 

 

 

3.      За колико је производ бројева 9 и 99 већи од количника бројева 822 и 6?

 

 

 


 1. Израчунај вредност израза :

 

 

 

720 : 9 + 419 = _________________________________________

 

360 : 9 + 108 5 = _______________________________________ 

 

425 + 320 : 4 -273 = _____________________________________

 

 

 

 1. Састави израз и израчунај његову вредност:

 

 

 

- разлику  856 : 4   и   67 3 ________________________________   

 

            - збир  935 – 399  и  783 : 9  ________________________________   

 

 

 

 1. Састави израз и израчунај његову вредност :

 

 

 

-          од броја 762 одузми производ бројева 156 и 3

 

-          производ бројева 5 и 178 умањи за 487

 

-          количник бројева 854 и 7 умањи за 98

       -Збир броја 572 и количника бројева 220 и 4.

 

       -Разлику производа бројева 305 и 3 и броја 458.

 

       -Производ збира бројева 124 и 52 и броја 5.

 

 

 

 


1.      Израчунај:

 

 

 

456 + 352 : 8 = ___________________________________________________

 

 

 

186 ∙ 4 + 675 : 5 = _________________________________________________

 

 

 

(534 : 6) ∙ 8 + 146 = _______________________________________________

 

 

 

2  ∙ 476 : 7 – 95 = _________________________________________________

 

 

 

96 ∙ (84 – 684 : 9) = _______________________________________________

      120 + 50 · 2 = 120 + ___ = _________

 

 (120 + 50) · 2 = ____ · 2 = _________

 

 300 + 60 : 3 = 300 + ___ = _________

 

 (300 + 60) : 3 = ____ · 2 = _________

 

 100 – 40 · 2 = 100 – ____ = ________

 

 (100 – 40) · 2 = ____ · 2 = ________

 

 300 – 90 : 3 = 300 – ____ = ________

 

 (300 – 90) : 3 = ____ : 3 = ________

 

 

 

 


1.      Производ  два  броја  је  800.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      један чинилац увећамо 2 пута ;

 

b)      један чинилац смањимо 2 пута ?

 

 

 

2.      Производ  два  броја  је  900.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      оба чиниоца увећамо по 3 пута ;

 

b)      оба чиниоца смањимо по 3 пута ;

 

c)      први чинилац увећамо 3 пута, а други смањимо 3 пута.

 

3. Производ  два  броја  је  400.  Колики  ће  бити  производ ако:

 

a)      први чинилац увећамо 4 пута, а други увећамо 5 пута;

 

b)      први чинилац смањимо 4 пута, а други смањимо 5 пута;

 

c)      први чинилац увећамо 4 пута, а други смањимо 5 пута;

 

d)      први чинилац смањимо 4 пута, а други увећамо 5 пута?

 

4. Количник  два  броја  је 100.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник увећамо 2 пута ;

 

b)      дељеник смањимо 2 пута ;

 

c)      делилац смањимо 2 пута ;

 

d)      делилац повећамо 2 пута ?

 

5. Количник  два  броја  је 100.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник и делилац увећамо 4 пута ;

 

b)      дељеник и делилац смањимо 4 пута ;

 

c)      дељеник увећамо 4 пута, а делилац смањимо 4 пута ;

 

d)      дељеник смањимо 4 пута, а делилац повећамо 4 пута ?

 

 

 

6. Количник  два  броја  је 300.  Колики  ће  бити  количник ако:

 

a)      дељеник увећамо 3 пута, а делилац увећамо 5 пута ;

 

b)      дељеник смањимо 3 пута, а делилац смањимо 5 пута ;

 

c)      дељеник увећамо 3 пута, а делилац смањимо 5 пута ;

 

d)      дељеник смањимо 3 пута, а делилац повећамо 5 пута ?

 

 

 


 

 

1.   Ако је a · b = 300, израчунај:

 

      (a · 5) · b = ___________________           a · (b · 2) = __________________

 

      a · (b : 3) = ___________________          (a : 6) · b = __________________

 

2.   Ако количник треба да остане исти, како ћеш променити:

 

     а) делилац, ако дељеник увећаш 5 пута? _________________________

 

     б) дељеник, ако делилац смањиш 4 пута? ________________________

 

3.   Користећи сталност количника као олакшицу, упиши број или знак који недостаје и израчунај.

 

      125 : 25 = ( ___ :   2  ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           750 : 50 = ( ___ :  10 ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           240 : 16 = ( 240     4  ) : (  16       4  ) = _____________________

 

           175 :  5  = ( 175     2  ) : ( 175      2  ) = _____________________

 

      4.     120 ученика трећег  и четвртог  разреда је подељено у две  екипе. Без рачунања одреди  колико би ученика било у свакој екипи ако је било:

 

           а) 4 пута мање ученика? ___________________________

 

           б) 3 пута више екипа? _____________________________

 


1.      Попуни таблице:

 

а) Зависност производа од чинилаца                                 б) Сталност производа

 

                                                                                

 

а ∙ б

96

132

                 

35

4

=

 

 (а ∙ 2) ∙ б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

∙ 2

 

: 2

 

 

а ∙ (б ∙ 5)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

(а : 4) ∙ б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

: 7

 

∙ 7

 

 

а ∙ (б : 3)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

=

 

 

                        

 

в) Зависност количника од дељеника и делиоца               г) Сталност количника

 

 

 

а : б

96

132

 

36

:

6

=

 

(а ∙ 3) : б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

: 3

 

:3

 

 

а ∙ (б ∙ 4)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

(а : 6) : б

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

∙ 4

 

∙ 4

 

 

а : (б : 2)

 

 

 

¯

 

¯

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 


1.   Ако је a · b = 120, израчунај:

 

      (a · 5) · b = ___________________           a · (b · 2) = __________________

 

      a · (b : 3) = ___________________          (a : 4) · b = __________________

 

2.   Ако количник треба да остане исти, како ћеш променити:

 

     а) делилац, ако дељеник увећаш 6 пута? _________________________

 

     б) дељеник, ако делилац смањиш 5 пута? ________________________

 

3.   Користећи сталност количника као олакшицу, упиши број или знак који недостаје и израчунај.

 

      125 : 25 = ( ___ :   2  ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           750 : 50 = ( ___ :  10 ) : ( ___ : ___ ) = _____________________

 

           240 : 16 = ( 240     4  ) : (  16       4  ) = _____________________

 

           175 :  5  = ( 175     2  ) : ( 175      2  ) = _____________________

 

      4.   228 ученика петог и шестог разреда је подељено у четири екипе. Без рачунања одреди  колико би ученика било у свакој екипи ако је било:

 

           а) 4 пута мање ученика? ___________________________

 

           б) 2 пута више екипа? _____________________________

 


1.  Ако је а · b = 280, израчунај:

 

     (a · 2) · b = ____________                     (a : 4) · b = ________________

 

     a · (b: 2) = ____________                      a · (b · 3) = ________________

 

    2.  Производ два броја је 214. Без рачунања одговори шта ће се десити са производом 

 

         ако се један чинилац увећа 3 пута, а други смањи 3 пута? ______________________

 

    3.  Израчунај користећи сталност производа као олакшицу.

 

         26 · 20 = ( ___· ___ ) · (  20  : ___ ) = ___________________________________

 

         24 · 25 = ( ___ :   4  ) · ( ___ · ___ ) = ___________________________________

 

         50 · 34 = ( ___ · ___ ) · ( ___ :   2  ) = ___________________________________

 

          148 · 5 =  ( ___ :   2  ) · ( ___ · ___ ) = ___________________________________

 

    4.  Павле је поређао у 4 албума по 60 сличица.

 

         Колико сличица је имао Павле? __________________

 

         Колико сличица би имао да је било 2 пута мање албума?_______________

 

Колико сличица би имао да је у сваки албум могло да стане 3 пута мање сличица? ____

 

 

 


 

 

 

 

1. Израчунај обим правоугаоника чије су странице а = 1 dm, b = 8 cm.

 

 

 

2. Обим правоугаоника је 78 cm, а страница b = 16 cm. Израчунај страницу а.

 

 

 

3. Марко је купио 78 метара жице. Колико му метара жице недостаје да огради двориште облика квадрата чија је дужина 17 метара?

 

 

 

4. Виноград облика правоугаоника треба оградити двоструком оградом. Колико је метара ограде потребно ако је дужина винограда 27 метара, а ширина 19 метара?

 

5. Израчунај обим квадрата чија је страница а = 3 cm 5 mm.

 

 

 

6. Израчунај обим правоугаоника чије су странице а = 1 dm, b = 8 cm.

 

 

 

7. Обим квадрата је 12 cm. Израчунај страницу и нацртај квадрат помоћу лењира и шестара.

 

 

 

8. Обим правоугаоника је 78 cm, а страница b = 16 cm. Израчунај страницу а.

 

 

 

9. Марко је купио 78 метара жице. Колико му метара жице недостаје да огради двориште облика квадрата чија је дужина 17 метара?

 

 

 

10. Виноград облика правоугаоника треба оградити двоструком оградом. Колико је метара ограде потребно ако је дужина винограда 27 метара, а ширина 19 метара?

 

11. Нацртај правоугаоник чији је обим 10cm ако знамо да је   a = 4cm

 

 

 

 

 


1.      Помоћу квадратне мреже нацртај правоугаоник који има укупно 16 квадратића.

 

2.      Нацртај правоугаоник и квадрат са заједничком страницом.                                   

 

3.      Помоћу лењира и троугаоника нацртај правоугаоник чија је дужина 5cm, а ширина два пута мања.

 

4.      Нацртај квадрат чија је страница 40 mm.

   5. Помоћу лењира и шестара нацртај квадрат уписан у кружницу пречника 6 cm.                             


1.      Нацртај квадрат странице  cm и обележи га. 

 

 2.      Нацртај правоугаонок чија је дужа страница 45 mm, а краћа 25 mm.

 

 3.      Нацртај правоугаоник чија је дужа страница 5 cm, а краћа два пута мања.

 

 4.  Нацртај квадрат странице a = 4 cm и правоугаоник чија је дужа страница једнака       

 

     страници квадрата, а краћа је два пута мања.

 


1.Нацртај:

 

а) правоугаоник OPRS                                                       б) квадрат АВСD чија је страница

 

                                                                                                                                   а= 20mm

 


Поред тврдње која је тачна ставити  J, а ако је натачна L.

 

 

 

 1. Правоугаоник има све четири једнаке странице.
 2. Квадрат је правоугаоник.
 3. Темена се обележавају малим словима абецеде.
 4. Странице се обележавају малим словима абецеде.
 5. Суседне странице немају заједничко теме.
 6. Наспрамне странице немају заједничко теме.
 7. Четвороугао има четири угла.
 8. Квадрат је правоугаоник код кога су све странице једнаке.
 9. Шестоугао има четири угла.
 10. Правоугаоник има сва четири права угла.

 


                        1.      Израчунај:

624 : 2                           936 : 3                                   448 : 4

462 : 3 =                    852 : 6 =                       865 : 5 =                                   

 

2.  Израчунај количник бројева 296 и 4.

 

3.  Збир бројева 476 и 385 умањи 7 пута.

 

4.  920 килограма шећера треба распоредити у 8 паковања. Колико килограма ће бити у сваком паковању? 

 

5.  Лазар је имао 735 динара. Трећину новца је потрошио за куповину играчке, а петину за књигу. Колико новца је остало Лазару?