Часови грађанског васпитања су осмишљени тако да кроз игру деца истражују разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају у школи и ван ње, а кроз тимски рад, узајамно слушање и уважавање, ученици имају прилику да изграде вредности, сазнања и способности које су им потребне за формирање одговорне и креативне личности која поштује себе и друге.