Међународни дан толеранције обележава се 16. новембра. То је дан који нас подсећа на поштовање, прихватање и уважавање различитости.

  • Толеранција је врлина
  • Толеранција зауставља насиље

  

ИЗАБРАНИ  УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Читанка за четврти разред, Симеон Маринковић, Славица Марковић

Забавна граматика за четврти разред, Симеон Маринковић

Забавна граматика за четврти разред - радна свеска, Симеон Маринковић

МАТЕМАТИКА

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Математика за четврти разред,Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

Математика за четврти разред - радна свеска

 

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

 

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Природа и друштво за четврти разред,Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Природа и друштво за четврти разред - радна свеска

Радна свеска уз уџбеник

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Комплет – ликовна култура за 4. Разред

 Мирјана Живковић

 

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Музичка култура за четврти разред, Владица Илић

 

ЕНГЛЕСКИ

  ЈЕЗИК

 

 

LONGMAN

Discover English 1,уџбеник за 4. разред

LONGMAN

Discover English 1,радна свеска за 4. разред

 

 

 

 

 
читамо

рачунамо

играмо се