Подела ђачких књижица у четвртак, 28.06.2018. у 8:30Карневал у Бањи Ковиљачи

 


Ако ти је досадно  посети   Дечју дигиталну библиотеку


 

ИЗАБРАНИ  УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Читанка за четврти разред, Симеон Маринковић, Славица Марковић

Забавна граматика за четврти разред, Симеон Маринковић

Забавна граматика за четврти разред - радна свеска, Симеон Маринковић

МАТЕМАТИКА

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Математика за четврти разред,Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

Математика за четврти разред - радна свеска

 

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

 

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Природа и друштво за четврти разред,Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Природа и друштво за четврти разред - радна свеска

Радна свеска уз уџбеник

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Комплет – ликовна култура за 4. Разред

 Мирјана Живковић

 

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Музичка култура за четврти разред, Владица Илић

 

ЕНГЛЕСКИ

  ЈЕЗИК

 

 

LONGMAN

Discover English 1,уџбеник за 4. разред

LONGMAN

Discover English 1,радна свеска за 4. разред

 

 

 

 

 


Ова АНКЕТА је анонимна. На питања одговори искрено. Потребно  ти је само неколико минута времена.


Дан школе - 15.03.2018.


 

Похвале за све трећаке  који су се такмичили  24.02.2018. године, а посебно за  

  Селену Кесер и освојено    I место  на Општинском такмичењу из математике.

 


Поштовани родитељи,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да  за ученике другог, трећег, четвртог, шестог и осмог разреда обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе одабрале од школске 2016/17.године  закључно за шк. 2018/19.годину .

 

За ученике првог и петог разреда ученицима ће се обезбедити бесплатни уџбеници које ће школе изабрати на основу новог програма наставе и учења,а користиће се почев од школске 2018/19.године.

 

Право на бесплатне уџбенике имају:

 

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици који образовање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • Ученици који су у породици треће или свако наредно ређено дете које је у систему школовања.

 

Школи се доставља до 12.03.2018.године, следећа документација:

 

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно ређено дете које је у систему школовања (основна, средња школа, факултет) : ПОТВРДУ ШКОЛЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА-СТУДЕНТА.
  • За ученике који образовање стичу по индивидуалном образовном плану школа поступа по документацији којом већ располаже ;

 

Ако ученик осварује право по више основа подаци о истом се уносе на основу једног критеријума.

 

 

 11.02. Дан безбедности на интернету

 

Приче о безбедности на интернету

Извор microsoft Србија

 

Представа за децу "Како се безбедно понашати на интернету"

Поводом Дана безбедности деце на интернету, представници компаније Мицрософт, у сарадњи са Треехоусе Сторyтеллинг Центром, извели су едукативну представу на тему "Како се безбедно понашати на интернету".

 


Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.
Друго полугодиште завршава се у четвртак,  14. јуна 2018. године.

 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.
Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
-православци – на први дан крсне славе;
-припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;
-припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;
-припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

 

Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.

 

читамо

рачунамо

играмо се