Ова АНКЕТА је анонимна. На питања одговори искрено. Потребно  ти је само неколико минута времена.


Дан школе - 15.03.2018.


 

Похвале за све трећаке  који су се такмичили  24.02.2018. године, а посебно за  

  Селену Кесер и освојено    I место  на Општинском такмичењу из математике.

 


Поштовани родитељи,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да  за ученике другог, трећег, четвртог, шестог и осмог разреда обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе одабрале од школске 2016/17.године  закључно за шк. 2018/19.годину .

 

За ученике првог и петог разреда ученицима ће се обезбедити бесплатни уџбеници које ће школе изабрати на основу новог програма наставе и учења,а користиће се почев од школске 2018/19.године.

 

Право на бесплатне уџбенике имају:

 

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици који образовање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • Ученици који су у породици треће или свако наредно ређено дете које је у систему школовања.

 

Школи се доставља до 12.03.2018.године, следећа документација:

 

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно ређено дете које је у систему школовања (основна, средња школа, факултет) : ПОТВРДУ ШКОЛЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА-СТУДЕНТА.
  • За ученике који образовање стичу по индивидуалном образовном плану школа поступа по документацији којом већ располаже ;

 

Ако ученик осварује право по више основа подаци о истом се уносе на основу једног критеријума.

 

 

 11.02. Дан безбедности на интернету

 

Приче о безбедности на интернету

Извор microsoft Србија

 

Представа за децу "Како се безбедно понашати на интернету"

Поводом Дана безбедности деце на интернету, представници компаније Мицрософт, у сарадњи са Треехоусе Сторyтеллинг Центром, извели су едукативну представу на тему "Како се безбедно понашати на интернету".

 


Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.
Друго полугодиште завршава се у четвртак,  14. јуна 2018. године.

 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.
Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
-православци – на први дан крсне славе;
-припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;
-припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;
-припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

 

Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.

 

читамо

рачунамо

играмо се