Дечја недеља 2018


Циљеви Дечје недеље су:
  • скретања пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
  • презентација до сада постигнутих резултата;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета;
  • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

Овогодишња Дечија недеља ће бити од 1. до 7. октобра под слоганом:

„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВА – за одрастање без насиља“!

  

ИЗАБРАНИ  УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Читанка за четврти разред, Симеон Маринковић, Славица Марковић

Забавна граматика за четврти разред, Симеон Маринковић

Забавна граматика за четврти разред - радна свеска, Симеон Маринковић

МАТЕМАТИКА

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Математика за четврти разред,Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

Математика за четврти разред - радна свеска

 

ПРИРОДА И

ДРУШТВО

 

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Природа и друштво за четврти разред,Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Природа и друштво за четврти разред - радна свеска

Радна свеска уз уџбеник

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Комплет – ликовна култура за 4. Разред

 Мирјана Живковић

 

МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

Музичка култура за четврти разред, Владица Илић

 

ЕНГЛЕСКИ

  ЈЕЗИК

 

 

LONGMAN

Discover English 1,уџбеник за 4. разред

LONGMAN

Discover English 1,радна свеска за 4. разред

 

 

 

 

 
читамо

рачунамо

играмо се